Преглед на файлове

update project name

master
BuildTools преди 1 година
родител
ревизия
4f0b6a1ace
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      build.gradle
  2. +1
    -1
      settings.gradle

+ 1
- 1
build.gradle Целия файл

@@ -65,7 +65,7 @@ task fatJar(type: Jar) {
}
with jar

baseName = 'dero-mining'
baseName = 'dero-mining-stats'

manifest {
attributes 'Main-Class': mainClassName


+ 1
- 1
settings.gradle Целия файл

@@ -7,4 +7,4 @@
* in the user manual at https://docs.gradle.org/5.4/userguide/multi_project_builds.html
*/

rootProject.name = 'dero-mining'
rootProject.name = 'dero-mining-stats'

Loading…
Отказ
Запис