Преглед на файлове

update version

pull/1/head
BuildTools преди 2 години
родител
ревизия
45a56aeab0
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      build.gradle

+ 2
- 2
build.gradle Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@ compileJava.options.encoding = 'UTF-8'
mainClassName = 'fr.slixe.benchmarks.Main'

group 'fr.slixe'
version '1.0.0'
version '1.1.0'

sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8
@@ -41,7 +41,7 @@ dependencies {
'com.auth0:java-jwt:3.10.2'
)

implementation('fr.litarvan.paladin:paladin-framework:1.1.0') {
implementation('fr.litarvan.paladin:paladin-framework:1.2.0') {
exclude group: 'org.apache.httpcomponents', module: 'httpcore-nio'
exclude group: 'org.apache.logging.log4j', module: 'log4j-core'
}


Loading…
Отказ
Запис