Преглед на файлове

Update gradle project name

pull/1/head
Slixe преди 3 години
родител
ревизия
226c5d9d23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      settings.gradle

+ 1
- 1
settings.gradle Целия файл

@@ -7,4 +7,4 @@
* in the user manual at https://docs.gradle.org/5.4/userguide/multi_project_builds.html
*/

rootProject.name = 'DERO Benchmarks'
rootProject.name = 'dero-benchmarks'

Loading…
Отказ
Запис