Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 lines
793B

  1. .. _dev_smartcontract:
  2. DERO Smart Contracts
  3. =====================
  4. **Smart Contracts**
  5. The DERO team is pleased to announce the release of the Smart Contracts and DERO Virtual Machine testnet, codenamed Stargate
  6. Please see links below for DERO DVM, source and binaries for the Stargate testnet.
  7. ​`Docs,<https://git.dero.io/DeroProject/dvm_doc>`_ `Source, <https://git.dero.io/DeroProject/derosuite_stargate>`_ `Binaries​, <https://git.dero.io/DeroProject/Dero_Stargate_testnet_binaries>`_
  8. We welcome any questions you may have and look forward to seeing your feedback and innovations.
  9. We request that feedback/discussions is submitted in `Dero forum <https://forum.dero.io/t/dero-stargate-testnet-discussions/888>`_ or in #stargate in `Dero Discord. <https://discord.gg/H95TJDp>`_