8 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Captain 728008b772 stargate explorer link. преди 2 години
  Captain 001566721c Added links. преди 3 години
  Captain 08aca68b67 Update 'lottery_SC_guide.md' преди 3 години
  Captain 3bdf139655 Update 'lottery_SC_guide.md' преди 3 години
  Captain 30fa694831 Syntax fixes. преди 3 години
  Captain 577b9e91de Add 'lottery_SC_guide.md' преди 3 години
  Captain 91c54729f0 Added lottery.bas Smart Contract example. преди 3 години
  root 4e005bb922 Dero Stargate DVM Smart Contracts Documentation. преди 3 години