Przeglądaj źródła

stargate explorer link.

master
Captain 3 lat temu
rodzic
commit
728008b772
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      lottery_SC_guide.md

+ 2
- 2
lottery_SC_guide.md Wyświetl plik

@@ -22,8 +22,8 @@ dero-wallet-cli-linux-amd64 --wallet-file testnet2.wallet --testnet --rpc-server
./explorer-linux-amd64 --rpc-server-address 127.0.0.1:30306 --http-address=0.0.0.0:8080
```

**Dero Online Testnet Explorer**
[http://pool.dero.io:8080](http://)
**Dero Stargate Testnet Explorer**
[https://testnetexplorer.dero.io/ ](https://testnetexplorer.dero.io/)


**Installing Smart Contract.**


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz