5 Коміти (master)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Captain Dero bf02e69fd5 Updated Zoz's design 3 роки тому
  lifetyper d52053c06d Update Chinse translation 3 роки тому
  Captain Dero 2e923c7e1e Fix for chrome. 3 роки тому
  Captain Dero 876ff85255 Minor text updates. 3 роки тому
  Captain Dero a35feeacb3 Dero Web Wallet initial commit 3 роки тому