5 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Captain Dero bf02e69fd5 Updated Zoz's design преди 3 години
  lifetyper d52053c06d Update Chinse translation преди 3 години
  Captain Dero 2e923c7e1e Fix for chrome. преди 3 години
  Captain Dero 876ff85255 Minor text updates. преди 3 години
  Captain Dero a35feeacb3 Dero Web Wallet initial commit преди 3 години