2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  dank 9be2b68c74 Update LICENSE pirms 2 gadiem
  DERO Foundation cb0c404f12 Initial commit pirms 2 gadiem