2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  dank 9be2b68c74 Update LICENSE před 2 roky
  DERO Foundation cb0c404f12 Initial commit před 2 roky