Преглед на файлове

version update

pull/1/head
snipeTR преди 2 години
родител
ревизия
6eb225629b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      main.go

+ 1
- 1
main.go Целия файл

@@ -101,7 +101,7 @@ const DEFAULT_RPC_ADDRESS_TESTNET = "127.0.0.1:30309"
const MAX_PW_LENGTH = 30

// Globals
var Version = semver.MustParse("0.3.0-2.Alpha")
var Version = semver.MustParse("0.3.0-3.Alpha")
var config Config
var wallet *walletapi.Wallet
var account = &walletapi.Account{} // all account data is available here


Loading…
Отказ
Запис