Преглед на файлове

Update 'README.md'

tags/0.3.0-2.Alpha
dank преди 3 години
родител
ревизия
68b62f49e5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Целия файл

@@ -32,6 +32,7 @@ See [releases](https://git.dero.io/DERO_Foundation/CMD/releases) for the latest
* go get github.com/DankFC/raylib-goplus
* go get github.com/deroproject/derosuite
* go get github.com/blang/semver
* go get github.com/sirupsen/logrus


You are required to have all the dependencies for Raylib too. Specifically (if you are on windows), <b>TDM-GCC-64</b>.


Loading…
Отказ
Запис