Преглед на файлове

Uploaded images

tags/Alpha
dank преди 2 години
родител
ревизия
3676beab1e
променени са 7 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    assets/images/background_1.png
 2. Двоични данни
    assets/images/background_x.png
 3. Двоични данни
    assets/images/dero.png
 4. Двоични данни
    assets/images/dero_lg.png
 5. Двоични данни
    assets/images/load.png
 6. Двоични данни
    assets/images/nav.png
 7. Двоични данни
    assets/images/tagline.png

Двоични данни
assets/images/background_1.png Целия файл

Before After
Width: 4000  |  Height: 2500  |  Size: 37KB

Двоични данни
assets/images/background_x.png Целия файл

Before After
Width: 1920  |  Height: 1084  |  Size: 1.6MB

Двоични данни
assets/images/dero.png Целия файл

Before After
Width: 50  |  Height: 50  |  Size: 3.7KB

Двоични данни
assets/images/dero_lg.png Целия файл

Before After
Width: 503  |  Height: 580  |  Size: 19KB

Двоични данни
assets/images/load.png Целия файл

Before After
Width: 1600  |  Height: 800  |  Size: 31KB

Двоични данни
assets/images/nav.png Целия файл

Before After
Width: 100  |  Height: 100  |  Size: 3.6KB

Двоични данни
assets/images/tagline.png Целия файл

Before After
Width: 800  |  Height: 38  |  Size: 5.7KB

Loading…
Отказ
Запис